ישראל על מגי: "לא בטוח שנהיה זוג"


ישראל עובר תשאול ע"י דניאל שטענה ש"ישראל לא גבר" בתעודת הזהות שלה. ישראל עונה על השאלות הקשות כגון האם יתנצל בפני ניקיטה ומה יהיה עתיד הזוגיות שלו עם מגי מחוץ לבית.

האם ישראל זורק את מגי? בשאלות ששאלה דניאל את ישראל הוא אומר לה שהוא ומגי בטוח יהיו חברים טובים בחוץ ולא בהכרח זוג